Gezamenlijk samenvatten met Google Drive

In onze vorige post over de didactische toepassingen van Google Apps for Education werden verschillende praktische voorbeelden…