App Skills: Google Spreadsheets 1

In deze opdracht ga je een cijferoverzicht maken waarin je de gemiddelden van de behaalde cijfers automatisch…